Algemene Voorwaarden Sportspecifiq Personal Training

  1. Een Personal Training pakket, of overeenkomst, is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
  2. Om een reservering op de wachtlijst te kunnen garanderen dient er binnen 48 uur na het maken van de reservering 1 pakket vooruitbetaald te worden.
  3. Een gekocht pakket, of een deel er van, wordt niet terugbetaald, ook niet wanneer Sportspecifiq of Sportspecifiq Next Level Performance Studio, door omstandigheden waarop zij geen invloed hebben, tijdelijk hun deuren moeten sluiten.
  4. Sportspecifiq heeft het recht haar prijzen te wijzigen.
  5. Sportspecifiq heeft het recht om bij wangedrag en/of niet volgen van de huisregels, cliënten de toegang te weigeren.
  6. Tevens kan Sportspecifiq in het geval van wangedrag de overeenkomst beëindigen zonder dat enige terugbetaling aan de orde is.
  7. Sportspecifiq en Sportspecifiq Next Level Performance Studio aanvaarden geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan bij activiteiten tijdens de training of ontstaan in of rond de accommodatie, incl het aanhorige parkeerterrein.
  8. Sportspecifiq en Sportspecifiq Next Level Performance Studio aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van kleding of andere goederen.
  9. Achtergelaten kleding en/of andere eigendommen worden 1 maand bewaard en hierna vernietigd.
  10. Een ingeplande PT-les kan tot 48 uur voor aanvang kostenloos geannuleerd of verplaatst worden. Bij een annulering of verplaatsing tussen 24 en 48 uur voor aanvang zal 50% van het lesgeld in rekening worden gebracht. Bij een annulering of verplaatsing binnen 24 uur voor de geplande les zijn wij genoodzaakt het volledige lesgeld in rekening te brengen.